Most lidem a dětem – zpětná vazba poroty a koordinátorů programu Pěstuj prostor

# Příspěvek bez tagů

Vloženo26. 03. 2013

Text Správce systému

Nenápadný podnět, který ukazuje zvýšenou citlivost vnímání veřejného prostoru. Nově instalovaná zábrana na mostě je normovým diktátem, který, jako plno jiných, hyzdí veřejný prostor. Zadavatelka podnětu navrhuje řešit zábranu z průhledného materiálu umožňujícího (dětem i dospělým) sledování projíždějících vlaků. Zároveň nabízí možnost ji doplnit prezentací fotografií vlaků, informacemi o vlacích nebo modely Klubu železničních modelářů. Porota mimo jiné ocenila, že kvalitní řešení této výzvy by mohlo propojit širokou veřejnost s odbornou veřejností i se zájmovými spolky. Posílila by se také prezentace ve veřejném prostoru. Realizace bude spíše náročná procesně než finančně. Další postup: Zjistit legislativní možnosti a konzultovat řešení s vlastníkem. Jelikož se v daném místě jedná o novou realizaci s nenaplněnou životností, předpokládá se, že půjde spíše o diskusi z hlediska budoucích instalací.