Molo – Malostranská 1 – zpětná vazba poroty a koordinátorů programu Pěstuj prostor

# Příspěvek bez tagů

Vloženo29. 04. 2016

Text Správce systému

Porotu nápad zaujal a považuje ho za přínosný projekt – dobrý podnikatelský záměr. Nedostatkem je v tomto případě absence jakéhokoliv předjednání záměru s příslušnými úřady (Povodí Vltavy, OŽP MMP). Celý rozpočet projektu je věnován výstavbě velmi rozměrného mola, u kterého není jisté, zda ho bude možné realizovat. Porota se rozhodla přednostně podpořit projekty, které také přináší veřejnosti novou kvalitu, ale nemají vlastní ekonomický potenciál.