Místo pro setkávání v prostoru před 13. ZŠ Plzeň – zpětná vazba TUTO MĚSTO

# Příspěvek bez tagů

Vloženo08. 06. 2017

Text Správce systému

Přínosný podnět – Městský obvod Plzeň 2–Slovany již na tomto místě připravuje
realizaci streetworkoutového hřiště, další dílčí úpravy nebo doplnění mobiliáře jsou
možné po domluvě. Obvod připravoval také instalaci podzemních kontejnerů na
tříděný odpad (podobně jako na Jiráskově a Mikulášském náměstí), proti tomuto
záměru se však zvedla vlna odporu místních obyvatel, na základě které od ní upustil.
Místostarosta obvodu PhDr. Jan Fluxa v případě zájmu podnět projedná s ředitelkou
13. ZŠ Plzeň, pro realizaci podnětu lze využít jiné zdroje financování – např. Fond
životního prostředí města Plzně. Pěstuj prostor, z. s. může pomoci s komunitním
plánováním.