Minisady a miniviničky v každém plzeňském obvodu – zpětná vazba poroty a koordinátorů programu Pěstuj prostor

# Příspěvek bez tagů

Vloženo29. 04. 2016

Text Správce systému

Porota podporuje realizaci podnětu (část poroty s ním plně souhlasí, část
je mírně skeptická). Spolek Pěstuj prostor požádal Městský obvod Plzeň
1 o grant na realizaci pilotní částí projektu, která bude situována u
pobočky Městské knihovny na Vinicích. Pokud se podnět osvědčí,
mohou být v příštích letech minisady a miniviničky zřízeny i v dalších
plzeňských obvodech.