Malování podchodu – zpětná vazba TUTO MĚSTO

# Příspěvek bez tagů

Vloženo08. 06. 2017

Text Správce systému

VYBRÁNO PRO REALIZACI V RÁMCI FESTIVALU TUTO MĚSTO.

Pozn.: Tento podnět je úzce spojený s podnětem Školní náměstí, porota je tedy při výběru vhodných míst pro festival TUTO MĚSTO hodnotila společně:
Jedná se o jediný veřejný prostor na území sídliště Skvrňany, který se zachoval z
původní (víceméně zaniklé) obce Skvrňany. Jeho současný význam spočívá nejen v
bohaté historii a exponované poloze vůči veřejným budovám (Základní škola Martina
Luthera Plzeň, Hotelová škola Plzeň, Mateřská škola Malý svět), ale i kvůli unikátnosti
městského veřejného prostoru nesídlištního typu na území Skvrňan. Komplexní
regeneraci prostranství bude nutné řešit v rámci rozsáhlého komplexního projektu s
provázaností na celkovou rekonstrukci komunikace. Porota se však shoduje s Útvarem
koncepce a rozvoje města Plzně v přínosnosti realizace tohoto podnětu v podobě
aktivizace prostoru malým akupunkturním zásahem, který by pomohl iniciovat právě
takový větší projekt. Iniciaci lze pojmout vícevrstevnatě právě s odkazem k potřebné
budoucí komplexní rekonstrukci.