Luftova zahrada – kavárna – restaurace – zpětná vazba poroty a koordinátorů programu Pěstuj prostor

# Příspěvek bez tagů

Vloženo03. 05. 2016

Text Správce systému

Porota konstatovala, že z hlediska zachování původního rázu a atmosféry zahrady není kavárna či restaurace vhodná. Stávající budovy by pro restauraci neposkytly dostatečné zázemí a provoz či pronájem kavárny by muselo zajišťovat město. Pokud by byla v soukromých rukách, vynořil by se stejný problém se zesoukroměním zahrady jako před několika lety (návrh výměny Luftovy zahrady za Papírenský park společnosti Black Ray a.s.). Poznámky: Kavárna či restaurace by byla přínosná mimo areál zahrady v jejím blízkém okolí. V případě zájmu ze strany veřejnosti je možné zahradu zpřístupnit častěji, atraktivitu by zvedlo zpřístupnění o víkendech.