Letní kino – zpětná vazba TUTO MĚSTO

# Příspěvek bez tagů

Vloženo08. 06. 2017

Text Správce systému

Podnět vykazuje společenský přínos tím, že využívá veřejný prostor pro kulturní účely
a posiluje v něm sociální vztahy. Projekce v letním kině jsou však zároveň zdrojem
hluku, což může být ve večerních a nočních hodinách problematické (v nejbližším okolí
se nacházejí obytné panelové domy a domov důchodců). Porota proto doporučuje
provoz kina nejprve zkušebně ověřit v menším rozsahu (formou jednorázových akcí),
než by se investovala energie a prostředky do vybudování infrastruktury. V případě
přípravy dalších stupňů projektové dokumentace pro projekt Sídlištní galerie je možné
zvážit specifické řešení mobiliáře na tomto místě.