Lávka přes řeku Úhlavu – zpětná vazba poroty a koordinátorů programu Pěstuj prostor

# Příspěvek bez tagů

Vloženo29. 04. 2016

Text Správce systému

Lávka přes Úhlavu je součástí projektu Revitalizace nábřeží plzeňských
řek (REURIS, Pěší stezky údolím Úhlavy, projektovou dokumentaci
zpracoval Valbek s.r.o., 2011). Naplnění jednotlivých návrhů studie (pěší
cesty a doplnění lávek) závisí na majetkové připravenosti a investičních
prioritách dotčeného městského obvodu a Správy veřejného statku
města Plzně.