Kvalitní cyklo/inline stezky – zpětná vazba poroty a koordinátorů programu Pěstuj prostor

# Příspěvek bez tagů

Vloženo26. 03. 2013

Text Správce systému

Obecně pojatý podnět s přínosnou tématikou cyklo/inline stezek. Pro možnost posunout problematiku dále v rámci programu Pěstuj prostor je zapotřebí vytipovat potřebné trasy nebo konkrétní chybějící úseky. Poznámky: Síť plzeňských cyklostezek je přínosné řešit koncepčně v rámci generelu cyklistických tras. V případě zájmu autora lze podnět dále rozpracovat s místními cykloiniciativami (např. Plzeň na kole a Plzeňsko na kole) a projednat se Správou veřejného statku města Plzně – Úsekem koncepce a dopravního inženýrství (Ing. Pavla Dyntarová). Z hlediska bezpečnosti stezek je důležitá ohleduplnost a předvídavost všech uživatelů (chodec vs. cyklista vs. jezdec na in-linech.