Kultivace pramenů na Roudné – zpětná vazba poroty a koordinátorů programu Pěstuj prostor

# Příspěvek bez tagů

Vloženo03. 05. 2016

Text Správce systému

Vybraný podnět, lze žádat o grant. Porota doporučila podnět k realizaci. Jelikož v minulosti proběhlo několik pokusů o kultivaci místa, které po prvotním vyčištění dále nepokračovaly, identifikovala porota jako klíčovou udržitelnost projektu. Je zapotřebí vytyčit mantinely záměru (jde o obnovu stávajících objektů nebo i instalaci nových?). Autor by měl do projektu zapojit zkušeného komunitního koordinátora a uspořádat sousedské plánování včetně projednání strategie péče o pozemek. Záměr je pak nutné schválit se Správou veřejného statku města Plzně a Odborem životního prostředí Magistrátu města Plzně.