kruhový objezd U Prazdroje – zpětná vazba poroty a koordinátorů programu Pěstuj prostor

# Příspěvek bez tagů

Vloženo01. 04. 2014

Text Správce systému

Na doplnění přechodů na křižovatce U Jána je vydáno územní rozhodnutí, nyní Správa veřejného statku města Plzně (SVSMP) připravuje stavební povolení. Celou situaci komplikují neshody v technickém řešení a majetkoprávní záležitosti. Termín realizace není stanoven, kontaktní osobou za SVSMP je Ing. Milan Hausdorf. Obě silnice setkávající se U Jána jsou silnice I. třídy s velmi hustým provozem – kruhový objezd by v tomto případě dopravu zpomalil. Doposud byla upřednostňována vyšší kapacita průjezdnosti křižovatkou před vybudováním kruhového objezdu nebo umožněním přecházení chodců. Řešení křižovatky bylo také předmětem studie ateliéru Roman Koucký architektonická kancelář, s.r.o. po urbanistické soutěži Plzeň – vnitřní město 2011. Předmětné území je zároveň součástí architektonicko-urbanistické soutěže Plzeň – Americká-Sirková 2014.