Křižovatka Belánka – zpětná vazba poroty a koordinátorů programu Pěstuj prostor

# Příspěvek bez tagů

Vloženo01. 04. 2014

Text Správce systému

Na Klatovské třídě (I/27) je v současné době upřednostněno řešení priorizující motorizovanou dopravu. Pravý pruh tak nelze vyhradit pro odbočování, protože by pro jízdu rovně zbýval již jen jeden pruh. Dle nového řešení křižovatky navrženého dopravními specialisty skutečně není počítáno s chodníkem při trati mezi Belánkou a Jižním nádražím. Celkové řešení křižovatky a návazné dopravní vztahy jsou mimo měřítko otevřené výzvy Pěstuj prostor. V rámci programu lze vést diskusi o problematice dopravy v centru města. Informace o proměně Klatovské třídy a cyklistech na Klatovské viz podnět č. 110 Cyklostezka Sady-Bory-ZČU.