Komunitní zahrady v centru Plzně – zpětná vazba poroty a koordinátorů programu Pěstuj prostor

# Příspěvek bez tagů

Vloženo03. 05. 2016

Text Správce systému

Porota podporuje téma komunitních zahrad, tento podnět ale s sebou nese řadu otázek. Bude přínosné projekt dopracovat a podrobně popsat. Většina navržených míst je široce otevřených a špatně hlídaných – např. pro pěstování zeleniny budou značně riskantní. Z podnětu také není jasná cílová skupina obyvatel, jednotlivá místa se nachází v oblastech s velmi různým složením obyvatelstva i návštěvníků. Důležité je vyřešit technické zázemí pro zahradu. Dopracovaný projekt je možné podat v dalším ročníku programu Pěstuj prostor, případně ho přihlásit do Nadačního fondu Zelený poklad: http://www.zelenypoklad.org/.