Kollárovka jinak! – zpětná vazba poroty a koordinátorů programu Pěstuj prostor

# Příspěvek bez tagů

Vloženo29. 04. 2016

Text Správce systému

DOPORUČENO K PODPOŘE
Porota oceňuje snahu místních občanů o zvelebení této ulice, oživení ve
formě sousedských akcí i drobná komunitní „vylepšení“. Z důvodu
nedávné rekonstrukce celé ulice nelze v nejbližších několika letech
investovat prostředky města do další rekonstrukce stejného prostoru.
Možné by však mohly být finančně nenáročné úpravy menšího rozsahu.
Porota navrhuje do projektu zapojit co nejvíce místních občanů,
živnostníků a firem a navázat i užší spolupráci s městským obvodem
(poroty se jako zástupce obvodu účastnil místostarosta Mgr. Škarda) a
Správou veřejného statku města Plzně (ta má ve správě např. sloupy
veřejného osvětlení). Porota v iniciační fázi považuje za důležitější, než
uskutečnit konkrétní fyzické proměny, soustředit se na utmelení
spolupráce mezi jednotlivými subjekty a „měkkou“ formu oživení ulice.
Přínosné bude i společné vytyčení směru, kterým chtějí obyvatelé a
živnostníci v budoucnu jít (za pomoci odborníků – sociologa, architekta
apod.). Celková rekonstrukce (v horizontu více let) by pak měla vycházet
z koncepce řešení širšího území.