Klavír pro radost – zpětná vazba poroty a koordinátorů programu Pěstuj prostor

# Příspěvek bez tagů

Vloženo03. 05. 2016

Text Správce systému

Pianino může být dobrým nástrojem k dalšímu oživení úspěšně rekonstruovaného nákupního centra. Jeho užívání je možné podpořit např. akcemi s místní uměleckou školou nebo známými hudebníky. Pianino lze zakoupit či zapůjčit např. z rozpočtu ÚMO Plzeň 4, lze se zkusit domluvit s projektem „Piána na ulici“ (http://www.piananaulici.cz/), nebo lze vypsat veřejnou výzvu k darování nástroje. Pro Plzeň zároveň existuje příbuzný záměr hudebního parku (http://www.verejnyprostorvplzni.cz/pestuj-prostor/databaze/PP-162). Jak píše autor podnětu, důležité je nejprve vstoupit do jednání s provozovatelem prostoru.