Kaplička sv. Kryštofa – zpětná vazba poroty a koordinátorů programu Pěstuj prostor

# Příspěvek bez tagů

Vloženo29. 04. 2016

Text Správce systému

Porotě se tento podnět líbí. Správa veřejného statku města Plzně
(SVSMP) zajistí pravidelnou údržbu bezprostředního okolí kapličky a
osazení lavičky. Vysvěcení je nutné prokonzultovat se SVSMP (Ing.
Hrdličková). Další úpravy musí být součástí záměru rozvoje celého
území – nelze zde např. samovolně budovat rybníček bez znalosti širších
vztahů.