Jak ZAHOJIt Tylovku – zpětná vazba poroty a koordinátorů programu Pěstuj prostor

# Příspěvek bez tagů

Vloženo29. 04. 2016

Text Správce systému

Plán udržitelné mobility Plzně v dlouhodobém výhledu počítá se
zklidněním této části města a preferencí průjezdu MHD v Tylově ulici.
Vzhledem k dopravní návaznosti jednotlivých ulic je třeba tyto změny
zavádět komplexně. Realizace navržených úprav by v současné době
znamenala zrušení parkovacích míst, kterých je v této části Plzně
výrazný nedostatek – a problematiku parkování je třeba též řešit
systematicky. Zkouška však může proběhnout např. v rámci celosvětové
akce Park(ing) Day (http://parkingday.org/).