Hřiště a plážový relax u Úhlavy, Bručná, ulice Na Drahách – zpětná vazba TUTO MĚSTO

# Příspěvek bez tagů

Vloženo15. 06. 2017

Text Správce systému

Dobrý podnět, jeho realizace však vyžaduje dlouhodobou přípravu a jednání se všemi
dotčenými stranami a příslušnými úřady. Pozemek p.č. 626/1 k.ú. Bručná je dle
Územního plánu Plzeň plochou přírodní, lze zde proto zřídit pouze hřiště bez zvláštního
vybavení (bez zázemí a oplocení, s přírodním povrchem). Zarůstající hřiště pro míčové
hry je umístěno na soukromém pozemku, záměr obnovy hřiště bude možný po dohodě
s jeho majiteli. Jednoduchý mobiliář lze umístit také na městském pozemku p.č. 594/1
k.ú. Bručná (část pozemku má ve výpůjčce Vodácký klub Kotva). Při návrhu úprav je
nutno respektovat pasivní zónu záplavového území a také vzít v úvahu, že tento
prostor je součástí Územního systému ekologické stability (lokální biocentrum
Čechurov). Případné úpravy je zapotřebí předem projednat s Odborem životního
prostředí MMP.