Guerilla gardening – zpětná vazba poroty a koordinátorů programu Pěstuj prostor

# Příspěvek bez tagů

Vloženo26. 03. 2013

Text Správce systému

Porota konstatovala, že jde o neformální a pozitivní reakci na nepořádky ve veřejném prostoru (květiny namísto stížností) – realizátoři si vyberou místo, o které se vlastnoručně postarají. Jedním z kladů je možnost okamžité realizace – ideální lehkonohá akce jak pro širokou veřejnost, tak pro více či méně organizované kolektivy nebo workcamp. Přínosné bude využít tipy na lokality od města a obráceně, pro město od guerilla gardenerů. Lze dobře zkombinovat s dalšími vybranými projekty (nádraží, plovárna, průchod Pod Záhorskem, zapomenutá zahrada – může se propojit s piknikem z úrody apod.). Poznámky: Plzeň 2015 by se tématem guerilla gardeningu ráda zabývala v souvislosti s rokem 2015. V ideálním případě by se rok 2015 mohl stát rokem guerilla gardeningu. Téma souvisí také s komunitními zahradami a square foot gardening. Další postup: Konzultace se zástupci Guerilla gardeningu, města Plzně a dalších zájmových skupin. Odkazy: http://en.wikipedia.org/wiki/Square_foot_gardening