Dýchejme za park na Lochotíně – zpětná vazba poroty a koordinátorů programu Pěstuj prostor

# Příspěvek bez tagů

Vloženo26. 03. 2013

Text Správce systému

Podnět s největším počtem hlasů veřejnosti je kontinuální a vítanou snahou aktivních občanů (iniciativa Maják Plzně) o revitalizaci Lochotínského parku. Město si na základě zájmu obyvatel uvědomuje důležitost této realizace. Nejedná se o typický podnět programu Pěstuj prostor – jde o velký koncepční projekt, který se za pomoci Správy veřejného statku města Plzně postupně naplňuje, inicializační zásah (Chotkovo sedátko) již byl realizován a autoři nenavrhují konkrétní změnu existujícího projektu jako např. v případě schodiště u DJKT. Na úpravu parku existuje několik projektů v různých stupních dokumentace (autory koncepce jsou Jakub Chvojka, architektonické studio Hysek, Klára Cílková a další). Dle Správy veřejného statku města Plzně je park navržen na rozsáhlejší investici po roce 2015. V Lochotínském parku bude do té doby realizováno několik drobných úprav, v roce 2013 proběhne např. instalace lávky přes rokli pod Lochotínským pavilonkem. Porota považuje za důležité průběžné pořádání komunitních akcí v parku. Poznámky: Primátor Martin Baxa vysvětlil, že se Rada města Plzně musela rozhodnout, zda v rámci investiční akce pro rok 2015 podpoří rekonstrukci teras u DJKT a nebo rekonstrukci Lochotínského parku. Upřednostněny byly terasy v centru města (v programu Pěstuj prostor zastoupeny několika podněty na schodiště u divadla). Bude přínosné městu důležitost investice do Lochotínského parku průběžně připomínat např. právě pořádáním komunitních akcí. Další postup: Pokud autoři podnětu přijdou s konkrétní drobnou úpravou, která není součástí navrhované investiční akce, Plzeň 2015 ji může podpořit v rámci workcampu nebo komunitního workshopu Pěstuj prostor.