Duhový koutek – zpětná vazba poroty a koordinátorů programu Pěstuj prostor

# Příspěvek bez tagů

Vloženo28. 04. 2016

Text Správce systému

Porota oceňuje snahu žáků a školy o zvelebení tohoto prostranství. Jako
příspěvkové organizaci Městského obvodu Plzeň 3 však žadateli
doporučuje požádat o financování projektu formou individuální dotace u
zřizovatele (městský obvod je připraven žádost projednat) či
prostřednictvím Fondu životního prostředí města Plzně. Úklid místa a
umělecké pojednání stěny považuje porota za přínosné, nedoporučuje
však vysazení živého plotu. Přestože zeleň často přispívá ke zvýšení
kvality veřejného prostoru, v tomto případě se keřový porost nejeví příliš
vhodně, protože by snížil přehlednost místa a vytvořil ještě příhodnější
podmínky pro vandaly, narkomany apod. V minulosti se zde živý plot
nacházel a z výše uvedených důvodů byl odstraněn.