Doplnění cyklostezky Štruncovy sady – Na Roudné – zpětná vazba poroty a koordinátorů programu Pěstuj prostor

# Příspěvek bez tagů

Vloženo01. 04. 2014

Text Správce systému

Navrhované řešení (cyklo)stezky (za lávkou přes Mži doprava, před větvením parovodu doleva a napojit se na pokračování Luční) vede po městských pozemcích. Stezku je možné zpevnit štěrkem a vyznačit navrženými značkami, aby cyklisté odbočili od rybářské cesty. Podnět bude předán k posouzení Správě veřejného statku města Plzně. Cyklostezka je řešena i v projektu Greenways (Útvar koncepce a rozvoje města Plzně), kde je navrženo pokračování stezky podél rybářské cesty u Mže. Zároveň by se dle tohoto projektu mělo jednat o navrženou bezbariérovou trasu pro obyvatele s omezenou schopností pohybu a orientace.