Domek strážce Kopeckého pramene – zpětná vazba poroty a koordinátorů programu Pěstuj prostor

# Příspěvek bez tagů

Vloženo29. 04. 2016

Text Správce systému

DOPORUČENO K PODPOŘE
Porota ocenila kvalitně zpracovanou žádost. Vzhledem k nedořešeným
majetkovým vztahům navrhuje letos realizovat úvodní část projektu,
která širokou veřejnost i příslušné instituce a organizace upozorní na
historickou hodnotu objektu a vzbudí širší zájem o jeho zachování. Tato
fáze projektu zahrnuje archivní rešerše a uspořádání výstavy o historii
budovy a jejího okolí. Do přípravy projektu by měli být více zapojeni
místní občané (lze např. spolupracovat se školami apod.). Porota
doporučuje přesunout zahájení výstavy na léto a výstavu umístit na
frekventovanější, veřejně přístupné místo v exteriéru, kde ji shlédne více
návštěvníků (než v případě jejího umístění v budově Privamedu).
Pozn. 1: V případě prodeje objektu z majetku města Privamedu by mělo
být dostatečně ošetřeno, aby byl dům skutečně využit pro plánované
umístění muzea a nebyl zneužit ke komerčním účelům či k demolici.
Pozn. 2: Sedátko a pamětní deska, které autoři navrhují rekonstruovat,
jsou uloženy ve skladu Správy veřejného statku města Plzně, jež je
plánuje v budoucnu odborně restaurovat na vlastní náklady.