DEPO Zahrada 2.015 – zpětná vazba poroty a koordinátorů programu Pěstuj prostor

# Příspěvek bez tagů

Vloženo29. 04. 2016

Text Správce systému

DOPORUČENO K PODPOŘE
Porota podporuje projekt městské komunitní zahrady v centru Plzně, projektu ale zároveň vytkla jistou neautetičnost (postrádá tu přesah vlastního nápadu, který mají komunitní zahrady v jiných městech). Doporučuje změnit využití financí v projektu. Snížit náklady na vybudování „pevného zázemí“ zahrady (pěstování se osvědčilo i např. v pytlích nebo ve starých nákupních košících) a finanční prostředky využít na nákup zeminy, zahradního nářadí apod. Nedoporučuje úpravu buněk dle dodaného návrhu. Podmínkou získání finančních prostředků je podrobná specifikace rozpočtu vč. všech nákupních položek. Porotu také zajímá, jakým způsobem bude řešeno zavlažování. Lokalita DEPA je však primárně určena k budoucímu zastavění (na které je zpracována projektová studie).