Daruj zeď – zpětná vazba TUTO MĚSTO

# Příspěvek bez tagů

Vloženo15. 06. 2017

Text Správce systému

Zajímavý podnět, jehož realizace je finančně poměrně nenáročná. Zeď je v soukromém
vlastnictví, majitel však dle vyjádření autora podnětu s uměleckou úpravou souhlasí.
Spolek Pěstuj prostor může pomoci se zajištěním financí a koordinací projektu. Úřad
městského obvodu Plzeň 1 nabízí pomoc s osazením mobiliáře na okolní veřejně
přístupné pozemky ve vlastnictví města.