Cyklisté v Plzni sobě – zpětná vazba poroty a koordinátorů programu Pěstuj prostor

# Příspěvek bez tagů

Vloženo29. 04. 2016

Text Správce systému

Porota se shodla na důležitosti podpory cyklistiky ve městech a to včetně její advokacie ve vztahu s veřejnou správou. Podaný záměr ale porotu nepřesvědčil o své nezbytnosti, dle jejího názoru lze pro daný účel víceméně využít stávající prostředky a soustředit se právě na advokacii podnětů. Ze strany města nebyl deklarován zájem o projekt, který je důležitý pro dobré (automatizované) fungování. Podobné neautomatizované projekty – např. Chodci sobě – dlouhodobě řeší problémy s malými personálními kapacitami pro administraci podnětů.