Chybějící přechod na Roudné – zpětná vazba poroty a koordinátorů programu Pěstuj prostor

# Příspěvek bez tagů

Vloženo29. 04. 2016

Text Správce systému

Rekonstrukce ulice Na Roudné je součástí Silničního systému města
Plzně na Roudné. Při stávajícím stavu komunikace Na Roudné Správa
veřejného statku města Plzně prověřovala možnost zřídit přechod pro
chodce v místě autobusových zastávek „Zadní Roudná“. Žádná ze
zpracovaných variant nesplňovala podmínky bezpečného přechodu
odpovídající normovým předpisům.