Chodské náměstí pro lidi – probuďme princeznu – zpětná vazba TUTO MĚSTO

# Příspěvek bez tagů

Vloženo08. 06. 2017

Text Správce systému

VYBRÁNO PRO REALIZACI V RÁMCI FESTIVALU TUTO MĚSTO.
Jedno z významných plzeňských náměstí vytváří trojúhelníkové křížení cest,
dominantou je kostel sv. Jana Nepomuckého a dvě školní budovy (Střední průmyslová
škola stavební a Pedagogická fakulta ZČU). Náměstí je popsáno v dokumentu Generel
veřejných prostranství v Plzni (Útvar koncepce a rozvoje města Plzně, 2016), kde jsou
mj. doporučeny cíle jeho úprav (vyměnit mobiliář, zpřístupnit plochy zeleně, zhodnotit
okolí památníku apod.). Zelené plochy náměstí s alejovými stromy jsou tzv.
jednoznačnými plochami Generelu zeleně schváleného Radou města Plzně. Porota
ocenila, že zde existuje aktivní skupina lidí, kteří se o prostor zajímají . V rámci festivalu
TUTO MĚSTO doporučuje realizovat drobné úpravy místa, které iniciují větší projekt
(např. i drobné arboristické zásahy pomohou výrazně zvýšit kvalitu náměstí). Širší
revitalizace místa by vyžadovala projekční přípravu a veřejná projednání (Útvar
koncepce a rozvoje doporučuje záměr koordinovat pod záštitou spolku Pěstuj prostor s
ohledem na jeho zkušenosti s komunitním plánovaním).