Chodník Vejprnická ul. – zpětná vazba poroty a koordinátorů programu Pěstuj prostor

# Příspěvek bez tagů

Vloženo01. 04. 2014

Text Správce systému

Porota souhlasí s potřebností dostavby chodníku pro pěší a cyklisty v daném místě. Dostavbu chodníku je připravována, ale v současné době na ni nejsou finance, ani není zařazena v prioritách Správy a údržby silnic Plzeňského kraje (SÚSPK). Podnět bude předán SÚSPK.