I čekání může být příjemné – zpětná vazba poroty a koordinátorů programu Pěstuj prostor

# Příspěvek bez tagů

Vloženo03. 05. 2016

Text Správce systému

Podnět upozorňuje na dlouhodobě diskutované a stále nevyřešené téma vstupů do města. Příjezd vlakem je první vizitkou města nejen pro turisty. Podstatný je jak estetický a pocitový zážitek po výstupu z vlaku (budova nádraží byla nedávno rekonstruována, předprostor nádraží je ale v neutěšeném stavu), tak samotná dostupnost dopravního uzlu. Vzdálenost od budovy k nejbližší zastávce MHD je přes 300 m a cestou se musí projít průchodem pod tratí a podchodem pod křižovatkou Americká / Sirková. Podnět říká, že „I čekání může být příjemné“. Porota to vnímala jako dvojsmysl – drobnými zásahy v předprostoru nádraží lze zpříjemnit jak čekání na vlak, tak čekání na celkové a koncepčnější řešení. Podobně jako další vítězný podnět Obnova plovárny na Radbuze podnět funguje ve více měřítkách a je možné začít od drobné intervence. Inspirací může být Zelené náměstí Valla a Sadovského. Barevný chodník, guerilla gardening, performing arts ve veřejném prostoru, dobrovolní nosiči kufrů, rikša na nejbližší tramvajovou zastávku a spousta dalších nápadů je cestou, jak v první fázi (zdola) naplňovat tento projekt a připravit půdu pro širokou debatu s veřejností. Jen na základě jejích výstupů pak lze projektovat trvalejší řešení. Poznámky a další postup: Dočasnou intervencí může být i např. netradiční pojednání obřích květníků. Toto je možné provést v rámci workcampu nebo workshopu Plzně 2015. Doprovodným nápadem poroty k oživení nádraží je pořádání sochařských výstav (např. Ústavu umění a designu ZČU) pod přirozeným zastřešením na perónech. Poznámka k širším souvislostem uvedeným v podnětu: Dle koordinátorů Pěstuj prostor by v rámci následného trvalého řešení mělo být k vlakovému nádraží přesunuto nádraží autobusové, zastávka tramvají č. 1 a 2 by se obnovila v původní poloze mezi viadukty trati a podchod pod Sirkovou by se nahradil úrovňovými přechody.