Branka – zpětná vazba poroty a koordinátorů programu Pěstuj prostor

# Příspěvek bez tagů

Vloženo01. 04. 2014

Text Správce systému

Navrhované řešení není možné z důvodu, že se nejedná o zazděný vchod do bývalé kaple, jak autor uvádí, ale o portál (na kterém byla dříve umístěna pamětní deska). Mikulášský hřbitov je kulturní památkou a Odbor památkové péče Magistrátu města Plzně pravděpodobně nepovolí probourání portálu nebo historické zdi. V diskusi o zpřístupnění hřbitova ze západní strany zaujala porota dva přístupy. Část poroty obhajovala stávající koncepci nových teras, které mají být vyhlídkovým místem parku U Ježíška (jehož větší část je kvůli nevyřešeným majetkoprávním vztahům zatím nerealizovaná) a nepočítá se u nich s propojením se hřbitovem. Druhá část poroty poukázala na to, že obě místa jsou veřejné rekreační plochy (park a parkový hřbitov) a dává smysl je propojit a tím zvýšit prostupnost lokality.