Branka – zpětná vazba TUTO MĚSTO

# Příspěvek bez tagů

Vloženo15. 06. 2017

Text Správce systému

VYBRÁNO PRO TUTO MĚSTO (NÁHRADNÍK).
Propojení obou rekreačních ploch (Mikulášského hřbitova a teras, jež jsou pilotně
realizovanou etapou parku U Ježíška) považuje porota za přínosné. V podnětu
navrhované řešení není vhodné, jelikož se ve skutečnosti nejedná o zazděný vchod do
bývalé kaple, jak autor uvádí, ale o hřbitovní portál. Stanoviska městských organizací
vyjadřují obavu, že Odbor památkové péče MMP nepovolí probourání historické zdi
(lze prověřit). V rámci festivalu TUTO MĚSTO nebo podobné akce mohou odborníci
nalézt alternativní řešení propojení (např. minimalistické schodiště překračující zeď),
toto řešení by však pravděpodobně přesáhlo rozpočet festivalu.