Benzinka a okolí – zpětná vazba poroty a koordinátorů programu Pěstuj prostor

# Příspěvek bez tagů

Vloženo03. 05. 2016

Text Správce systému

Navržený podnět pravděpodobně nepřinese významné zlepšení pro místní obyvatele a veřejný prostor. Porota vyjádřila názor, že případná zeď ze stromů či keřů by se ve veřejném prostoru promítla ještě „asociálněji“, než stávající situace.