Barva pro most – zpětná vazba poroty a koordinátorů programu Pěstuj prostor

# Příspěvek bez tagů

Vloženo29. 04. 2016

Text Správce systému

Porota souhlasila s tím, že by projekt by přispěl k oživení lokality, ale postrádala větší prostor pro kreativitu dětí. Navrhuje zvážit např. spolupráci se sprejery a doporučuje získat prostředky na realizaci formou sponzorského daru (většinu rozpočtu tvoří barvy a malířské pomůcky a jedná o dobře prezentovatelný projekt). Výsadbu zeleně pod mostem porota nepovažuje za vhodnou z důvodu nedostatku světla a nutnosti umělé závlahy.