Alternativní průtah Plzní – zpětná vazba poroty a koordinátorů programu Pěstuj prostor

# Příspěvek bez tagů

Vloženo03. 05. 2016

Text Správce systému

Porota konstatovala, že by podnět nepřinesl kýžený efekt. Dle konzultace s pracovníky Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně by řešení  zintenzivnilo dopravní vztahy v centru a řešení mimoúrovňové křižovatky by v blízkosti historického centra a nivy řeky Mže přineslo nevhodný hmotný prvek dopravní stavby. Téma dopravy je zapotřebí řešit citlivějším moderním způsobem a vrátit chodce, cyklisty i automobily do jednoho společného prostoru. Pro snížení intenzit v centru města je kladen důraz na postupnou realizaci městského okruhu. V současné době probíhá realizace úseku Domažlická – Chebská a investiční příprava navazujících úseků Chebská – Studentská a Studentská – Na Roudné.