alej pod Chlumem – zpětná vazba poroty a koordinátorů programu Pěstuj prostor

# Příspěvek bez tagů

Vloženo03. 05. 2016

Text Správce systému

Vybraný podnět. Tento podnět dobře demonstruje složitost zásahů do veřejného prostoru. Porota v dobré víře vybrala podnět jako vítězný, při podrobnějším technickém prověření se ale zjistilo, že prakticky nelze realizovat.

Původní odpověď poroty (lze aplikovat na jiném místě): Hezký komunitní projekt, který bude dopracován ve spolupráci s Plzní 2015 a Správou veřejného statku města Plzně (SVSMP stanoví parametry sázení – druh a stáří stromů, dobu výsadby atd., Plzeň 2015 pomůže s komunitním aspektem). Záměr bude přínosné projednat se správci okolních polí kvůli ochranně aleje před postřiky. Samotná výsadba by měla proběhnout ve formátu komunitní akce (např. společná výsadba v jeden den / jednu hodinu) a měla by využít navrhovanou formu adopce stromů.

Upřesnění poroty: Městské pozemky okolo cesty pod Chlumem jsou omezeny pouze na úzké pásy, nepravidelně široké. Na jižní straně není z prostorových důvodů možné alej vysadit v rámci městských pozemků, jejich hranice je často de facto na hranici cesty. Na severní straně je pás širší, ale vede zde podzemní vysokotlaký plynovod, v jehož v ochranném pásmu nemohou být stromy. V minulosti bylo sázeno stromořadí do míst mimo ochranné pásmo, stromy ale byly vystaveny negativnímu působení zvěře, pesticidů a úniku plynu. Ing. Marta Douděrová (SVSMP) prověřovala možnosti výsadby alejí na cestách podobného typu v Plzni, je možné s ní konzultovat možnosti výsadby v jiných lokalitách. Řešením by byla domluva s majiteli a správci polí, ale zemědělci se často staví proti těmto výsadbám, neboť jim zmenšují obhospodařovanou plochu, na kterou čerpají dotace.

Autorka podnět vložila kvůli osobnímu vztahu k místu. Z tohoto důvodu (a z důvodu, že ji jiné vhodné místo nenapadlo) nevyužila možnost výsadby aleje v jiném místě.