Adopce opuštěných truhlíků – zpětná vazba TUTO MĚSTO

# Příspěvek bez tagů

Vloženo08. 06. 2017

Text Správce systému

Porota, stejně jako oslovené městské organizace a obvody, považuje zeleň ve městě za
důležité téma. Dle názoru poroty by téma zeleně mělo být řešeno koncepčně a trvale
udržitelně. Betonové truhlíky jsou ve většině případů pouze náhradním (dočasným)
řešením, které navíc bývá neestetické a náročné na údržbu. Při realizaci podnětu by
vyvstala otázka ospravedlnění těchto (často bohužel dlouhodobě využívaných)
dočasných „záplat“ namísto komplexního, efektivního a dlouhodobého řešení daných
prostranství. Pokud má autor podnětu přesto zájem využít již existující truhlíky, lze se
domluvit s obvodními úřady (spravují většinu truhlíků) nebo Správou veřejného statku
města Plzně (spravuje mobilní nádoby s květinami v sadovém okruhu okolo
historického jádra). Prioritou by měly být nádoby umístěné v lokalitách, kde není
možné realizovat zeleň na rostlém terénu. Podmínkou „adopce“ truhlíků je, že se
realizátoři zaváží k jejich celosezónní údržbě.