3. Historická tramvaj – zpětná vazba poroty a koordinátorů programu Pěstuj prostor

# Příspěvek bez tagů

Vloženo01. 04. 2014

Text Správce systému

Uvedenou nedokonalou dopravní propojenost pro cestující veřejnou dopravou se snaží město řešit koncepčně – v roce 2014 se otevřelo prodloužení podchodu od vlakových nástupišť, který ústí blíže zastávkám MHD, křižovatka Americká-Sirková je součástí aktuální architektonicko-urbanistické soutěže, dlouhodobě je plánován přesun CAN na pozemky mezi Šumavskou ulicí a Hlavním nádražím. Navržená historická tramvaj je spíše turistickou záležitostí, nemá přímý vliv na rozvoj veřejného prostoru a je tedy mimo rámec programu Pěstuj prostor.