Nejlepší návrh obnovy plzeňského Jiráskova náměstí s klášterní zahradou vytvořili re:architekti

# architektonická soutěž, komunitní plánování, Obnova Jiráskova náměstí, veřejný prostor, zapojení veřejnosti

Vloženo31. 05. 2017

Text Správce systému

Parkové náměstí s možností různých forem odpočinku, volnou plochou pod stromy s výhledy na dominantu kostela a zároveň citlivé řešení klášterní zahrady se zapojením vodního prvku – taková je základní představa studia re:architekti o budoucí podobě centra plzeňských Slovan. Porota architektonické soutěže Cena Nadace Proměny 2017 tento návrh ocenila jako nejlepší z pěti, které se ve vyzvané soutěži sešly. Všechny návrhy se od 21. června představí veřejnosti v rámci venkovní výstavy instalované přímo na Jiráskově náměstí.

Organizace architektonické soutěže Cena Nadace Proměny 2017 je součástí podpory poskytované nadací Městskému obvodu Plzeň 2 – Slovany na uskutečnění rozsáhlého projektu. Jeho cílem je kompletní revitalizace historického centra plzeňských čtvrtí Petrohrad a Slovany tvořeného právě Jiráskovým náměstím s klášterní zahradou. Architektonická soutěž, která hledala odpovědi na to, jak by se celé území mohlo v dalších letech proměnit, byla vyhlášena v únoru a účastnilo se jí pět vyzvaných týmů.

„Soutěžní zadání bylo velice složité už vzhledem k rozsahu řešené lokality, a náročné pak bylo i hodnocení návrhů, protože se nám sešlo pět silných architektonických konceptů,“ shrnuje Jitka Přerovská, ředitelka Nadace Proměny Karla Komárka. „Soutěžní porota kladně hodnotila, jak vítězný návrh vystihl specifický charakter Jiráskova náměstí. Mně osobně se líbí, že mu vrací důstojnost a zároveň nekonfliktně vytváří podmínky pro naplnění jednoho z hlavních požadavků, kterým bylo společenské oživení celé lokality. Oceňuji rovněž ponechání prostoru pro další participaci, která tento projekt provází od samého začátku. Místní se tak budou moci zapojit například do navrhování symboliky ornamentů na náměstí, do hledání formy komunitní části klášterní zahrady nebo dořešení prostoru před školou.“

Základním principem návrhu studia re:architekti je jasné definování jednotlivých prostranství, zpřehlednění a iniciace různých dějů. Architekti přinášejí jednoznačné a nekomplikované řešení dopravy i přiměřené hospodaření s vodou. Rozšiřují chodníky a zužují vozovky. Potvrzují prostor před klášterem jako parkové náměstí s možností různorodých forem odpočinku a zachovávají jeho paměť v podobě jírovců. Autobusovou točnu mění na klidný parčík, z předškolí vytvářejí školní zahradu. Klášterní zahradě pak ponechávají její intimitu a skrytost.

V soutěžní porotě, která všech pět návrhů hodnotila, zasedli vedle zástupců města a nadace také nezávislí architekti, urbanisté a krajináři. O pořadí rozhodla porota takto:

1. místo / re:architekti studio s.r.o.
2. místo / Ing. Akad. arch. Jan Šépka
3. místo / PROJEKTIL ARCHITEKTI s.r.o.
4. místo / MgA. Ing. arch. Michal Fišer
5. místo / D3A, spol. s r.o.

Všechny soutěžní návrhy se představí na výstavě, která bude součástí Landscape festivalu 2017 probíhajícího letos právě v Plzni. Vernisáž se uskuteční ve středu 21. června od 17.00 v prostoru náměstí před kostelem Panny Marie Růžencové (a už od 16.00 zde začne dílna pro děti Není město jako město). Autoři vítězného návrhu zároveň svůj koncept poprvé představí veřejnosti a proběhne společná diskuse nad návrhem. Výstava potrvá až do 9. září, kdy je plánováno další setkání s místními.

→  více o architektonické soutěži Cena Nadace Proměny 2017

Další harmonogram projektu předpokládá rozsáhlejší zpracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace, se zahájením stavebních a vegetačních úprav by se proto mělo začít nejdříve v roce 2019. Otevření revitalizovaného náměstí pro veřejnost se plánuje v roce 2022.

Projekt obnovy Jiráskova náměstí a klášterní zahrady v Plzni, jehož předpokládané náklady se odhadují na 110 miliónů korun, spolufinancují Nadace Proměny Karla Komárka, městský obvod Plzeň 2 – Slovany a město Plzeň. Projekt je výsledkem širší partnerské spolupráce, na níž se významně podílejí spolek Pěstuj prostor, Klášter dominikánů Plzeň či Masarykova základní škola.