Jiráskovo náměstí v Plzni láká na Víkend otevřených zahrad. V Klášterní zahradě se bude hrát, zpívat i tančit.

# komunitní akce, náměstí, Obnova Jiráskova náměstí, veřejný prostor

Vloženo02. 06. 2016

Text Marek Sivák

Druhý červnový víkend se zahrady dominikánského kláštera na Jiráskově náměstí v Plzni otevřou široké veřejnosti. 11. a 12. června se zde již po čtvrté odehraje Víkend otevřených zahrad. Program bude letos v mnohém mimořádný. Tradiční bylinnou čajovnu, přednášky a výtvarné dílny doprovodí speciální hudební vystoupení, taneční zábava či tematické výstavy a chybět nebude ani vzácná návštěva kardinála Duky. Část programu se tentokrát odehraje i v parku před kostelem. Akci připravuje Masarykova základní škola, Klášter dominikánů Plzeň a spolek Pěstuj prostor za podpory MO Plzeň 2 – Slovany a Nadace Proměny Karla Komárka.

Pozvánka na celý Víkend otevřených zahrad
Pozvánka na swingový večer v Klášterní zahradě

V rámci zahajovacího sobotního dopoledne bude odhalena a vysvěcena nová socha Panny Marie Naslouchající kardinálem Dominikem Dukou. Dále bude veřejnosti představena výstava mapující historii Jiráskova náměstí s názvem Paměť, do jejíchž příprav se zapojili žáci Masarykovy základní školy a studenti Církevního gymnázia v Plzni. Ti si pro Víkend otevřených zahrad přichystali také doprovodný program v podobě komentovaných prohlídek, her a dalších aktivit pro děti i dospělé. „Žáci naší školy připravují program v Klášterní zahradě již několik let. Letos se vytvořila skupina pátračů po historii náměstí. Pod vedením odborníků se zabývali archivními fotografiemi, setkáními s pamětníky a také se sami zamýšleli nad budoucí úpravou náměstí. S výsledky jejich práce se setkáte právě během Víkendu otevřených zahrad,“ doplnil ředitel Masarykovy základní školy Antonín Herrmann.

Zajímavý hudební zážitek slibuje netradiční spojení dětského pěveckého sboru Masarykovy základní školy s klatovskou ska-funkovou kapelou Třískáč. V sobotní podvečer se představí pražské jazzové trio pod vedením Štěpánky Balcarové. Mladá skladatelka, trumpetistka a zakladatelka mezinárodního kvintetu Inner Spaces, oceněného prestižní cenou Anděl, je v současné době průkopnicí originální české jazzové tvorby. Vede několik hudebních projektů, komponuje vlastní skladby a pravidelně vystupuje i v zahraničí. V Plzni se narodila, a proto se sem často vrací, hrát tu však bude po čtyřleté pauze a v této sestavě vůbec poprvé. Tečkou za kulturní částí programu bude nedělní koncert v podání jazzkvartetu, tvořeného nadanými studenty plzeňské a pražské konzervatoře.

Sobotní večer bude patřit také tanci. Tančírna Swing Kiss nabídne účastníkům hodinovou lekci swingu, při níž se budou moci přiučit základním krokům a kreacím tohoto zámořského stylu. Správnou atmosféru první poloviny minulého století podpoří oblíbená místní kapela The Dixie Hot Licks i DJ Jakub Ivanovský. Vstupenky na swingovou tančírnu v Klášterní zahradě budou k dostání v předprodeji Plzeňské vstupenky za 130 Kč, nebo na místě za 150 Kč. Tančit se bude do noci, proto by chtěli organizátoři předem požádat sousedy o schovívavost.

Víkend otevřených zahrad byl dosud jednou z mála příležitostí, kdy se mohli lidé do běžně nepřístupného prostoru za hradbou dominikánského kláštera podívat. V uplynulých letech se tak víkendové akce zúčastnilo i více než dva a půl tisíce návštěvníků. Situace se ale brzy změní. „Prostor Jiráskova náměstí se díky grantové podpoře Nadace Proměny Karla Komárka, města Plzně a Městského obvodu Plzeň 2 – Slovany po několika desetiletích dočká rekonstrukce. Součástí projektového záměru je také trvalé zpřístupnění Klášterní zahrady veřejnosti,“ říká architekt Marek Sivák ze spolku Pěstuj prostor, který se na projektu od začátku podílí.

———————————-

Program akce:
sobota 11. června (09.00 – 01.00)
09:00           slavnostní zahájení (P)
09:45           vernisáž výstavy „Paměť“ (P)
10:00           komentovaná prohlídka výstavy (P)
10:30           svěcení sochy kardinálem Dukou (Z)
11:00           sbor MZŠ Beránci a kapela Třískáč (Z)
13:30           „pátrací“ a jiné hry s žáky (Z, P)
14:30           přednáška o bylinách s RNDr. Chocholouškovou (Z, MZŠ)
16:00           Štěpánka Balcarová Trio (Z)
18:00           mše svatá (K)
19:00           Swing Kiss – taneční lekce a tančírna (Z)

neděle 12. června (10.00 – 16.00)
10:30           přednáška o bylinách s RNDr. Chocholouškovou (Z, MZŠ)
11:00           „pátrací“ a jiné hry s žáky (Z, P)
14:00           jazzkvartet (Z)
15:00           komentovaná prohlídka výstavy (P)

legenda:
(Z) v Klášterní zahradě
(P) v parku před kostelem
(K) v kostele P. Marie Růžencové
(MZŠ) v Masarykově základní škole

po celou akci v zahradě probíhá:
výstava „Paměť“ ve spolupráci s Masarykovou základní školou a Církevním gymnáziem, výstava bylin a léčivých rostlin, bylinná čajovna, prodej bylin a léčivých rostlin Kotvičníkové farmy, prodej výrobků chráněné dílny Exodus, výtvarná dílna MZŠ, výstava fotografií žáků MZŠ, výstava výtvarných děl studentů SSUPŠ Zámeček, ukázka školní bylinné a zeleninové zahrady

———————————-

Pořádají Masarykova základní škola, Klášter dominikánů Plzeň a spolek Pěstuj prostor za podpory MO Plzeň 2 – Slovany a Nadace Proměny Karla Komárka, výstavu spolupořádá Maják Plzně a Plzeň zastávka.

Záštitu nad akcí převzal starosta Ing. Lumír Aschenbrenner, akce je součástí projektu Obnova Jiráskova náměstí a Klášterní zahrady v Plzni.