Jiráskovo náměstí v Plzni znovu ožije. Klášterní zahrada i park před klášterem nabídnou den plný her a zábavy.

# komunitní akce, Obnova Jiráskova náměstí, veřejný prostor

Vloženo24. 08. 2016

Text Klára Soukupová

Zahrady dominikánského kláštera na Jiráskově náměstí v Plzni se letos již podruhé otevřou široké veřejnosti. V sobotu 10. září se zde od 11 hodin koná sportovně-herní den nazvaný „Jiráskovo náměstí žije“. Program bude i tentokrát mimořádný. V parku před Klášterem proběhnou tvůrčí a zdravovědné disciplíny, v zahradě si návštěvníci budou moci vyzkoušet rozličné skautské úkoly a později se i zapojit do netradičního fotbalového turnaje. Den plný zábavy završí koncert pod širým nebem. Akci připravuje spolek Pěstuj prostor, středisko Ichthys Junáku – českého skauta, Akademie nadání, vzdělávací centrum Edukuj a SPOLEČNOST TADY A TEĎ za podpory MO Plzeň 2 – Slovany, Nadace Proměny Karla Komárka a Kláštera dominikánů Plzeň.

„Akce se koná v rámci přípravy rekonstrukce Jiráskova náměstí. Snažíme se tímto způsobem podpořit a rozvinout aktivity, které se zde již dříve konaly, a zároveň posílit spolupráci místních organizací,“ říká architekt Marek Sivák ze spolku Pěstuj prostor, který se na projektu od začátku podílí.

V parku před klášterem bude na účastníky čekat několik druhů zastavení s naučně-zábavnými úkoly, o jejichž přípravu se postará Akademie nadání a vzdělávací centrum Edukuj. Na zdravovědných stanovištích se potkají s poraněnými pohádkovými postavami, které potřebují ošetřit. U odpočinkových zastavení budou připraveny tvořivé dílny, kde si návštěvníci vyrobí malý suvenýr – mandaly sypané barevným pískem nebo raketu z PET lahve, kterou si mohou vystřelit do vzduchu. Nebudou chybět ani pohybové aktivity jako je překážková dráha, skákání panáka, hry se švihadlem a míčem nebo dnes již takřka zapomenuté cvrnkání kuliček.

Klášterní zahrada nabídne pestrý program v duchu skautských zážitkových her. Ty pro veřejnost připraví chlapecký oddíl Pardi ve spolupráci s dívčím oddílem Fénix. Účastníci akce budou mít příležitost ochutnat „hady“ opečené na ohni, vyzkoušet střelbu ze vzduchovky a luku nebo zažít pravý rytířský souboj s vlastnoručně vyrobeným mečem. Při plnění aktivit v parku i v zahradě mohou hráči sbírat razítka a získat pak odměnu.

Od 17.30 hodin také začne netradiční přátelský fotbalový mač, který organizuje SPOLEČNOST TADY A TEĎ ve spolupráci se spolkem Pěstuj prostor. Ke hře se může přihlásit každý, ale pozor – míst pro zájemce je omezené množství. Smyslem tohoto programu je propojit prostřednictvím sportu různé skupiny návštěvníků i obyvatel. Den plný her a zábavy nakonec vyvrcholí koncertem kapely Caleja pod širým nebem Klášterní zahrady.

Vstup na akci je zdarma. Po celou dobu akce bude zajištěn prodej drobného občerstvení. Návštěvníci si mohou zároveň prohlédnout výstavu mapující historii Jiráskova náměstí s názvem Paměť, do jejíchž příprav se zapojili žáci Masarykovy základní školy a studenti Církevního gymnázia v Plzni, proběhne i komentovaná prohlídka výstavy.

Přestože myšlenka obnovy Jiráskova náměstí je stará již několik desítek let, projekt na jeho rekonstrukci byl naplno zahájen až v minulém roce. Dodat ztracený lesk a architektonickou kvalitu zašlého místa se Městský obvod Plzeň 2 – Slovany snaží spolu se spolkem Pěstuj prostor, Klášterem dominikánů Plzeň, Masarykovou základní školou a Nadací Proměny Karla Komárka. Na podzim 2016 proběhne vedle akce Jiráskovo náměstí žije i 2. kolo architektonické soutěže na obnovu náměstí a představení jejích výsledků veřejnosti.

Program akce:

sobota 10. září (11.00 – 21.00)

11:00 zahájení, hry a jiné aktivity:
stanoviště pro kreativní tvoření (P)
zdravovědné stanoviště (P)
stanoviště s rébusy a kvízy (P)
stanoviště s úkoly a překážkovými aktivitami (P)
stanoviště BESIP (P)
stanoviště se střelbou z luku (Z)
stanoviště se střelbou ze vzduchovky (Z)
stanoviště pro opékání „hadů“ (Z)
stanoviště s rytířským soubojem (Z)
stanoviště pro výrobu meče (Z)
13:00, 15:00, 17:00 odpalování ručně vyrobených raket (P)
16:00 komentovaná prohlídka výstavy (P)
17:30 fotbalový mač (Z)
19:00 koncert kapely Caleja (Z)

legenda:
(Z) v Klášterní zahradě
(P) v parku před kostelem

——————————–
Akce je součástí projektu Obnova Jiráskova náměstí a Klášterní zahrady v Plzni. Akci pořádají spolek Pěstuj prostor, středisko Ichthys Junáku – českého skauta, Akademie nadání, vzdělávací centrum Edukuj, BESIP a SPOLEČNOST TADY A TEĎ, za podpory MO Plzeň 2 – Slovany, Nadace Proměny Karla Komárka a Kláštera dominikánů Plzeň, výstavu Paměť spolupořádá Maják Plzně, Plzeň zastávka, Masarykova základní škola a Církevní gymnázium Plzeň.