Na Jiráskově náměstí v Plzni to žilo. Klášterní zahrada i park před klášterem nabídly den plný her a zábavy.

# komunitní akce, Obnova Jiráskova náměstí, veřejný prostor, workshop pro děti

Vloženo11. 10. 2016

Text Správce systému

V sobotu 10. září se od 11 hodin znovu otevřely široké veřejnosti zahrady dominikánského kláštera na Jiráskově náměstí v Plzni. Uskutečnil se zde sportovně-herní den nazvaný „Jiráskovo náměstí žije“. Nabitý program zaujal děti i dospělé. Akce proběhla v rámci přípravy rozsáhlé rekonstrukce náměstí.

fotografie z akce zde

„Chtěli jsme do akce zapojit místní neziskové a zájmové organizace, které, ač sídlí kousek od sebe, zatím společně na žádném projektu nepracovaly. Akce také pomohla přivést pozornost veřejnosti k jejich záslužné činnosti, která často nebyla pro běžného občana vidět,“ říká architekt Marek Sivák ze spolku Pěstuj prostor, který se na projektu obnovy náměstí od začátku podílí a který tuto kulturní akci koordinoval.

Park před klášterem se nesl v duchu tvůrčích a zdravovědných disciplín. U tvořivých zastavení si hosté vyráběli malý suvenýr – mandaly sypané barevným pískem nebo rakety z PET lahví. Rakety se pak během určených časů vystřelovaly do vzduchu. Návštěvníci se také potkali s „poraněnými“ lidmi a pohádkovými postavami, které měli za úkol ošetřit. U vedlejšího stánku BESIPu zase vyzkoušeli, jaké je to jít opilý nebo pod vlivem drog a trefit se mezi kužele nebo do míče. V parku byla také připravena překážková dráha a odpočinkové stanoviště s rozloženými dekami a deskovými hrami. Zejména o deskové hry byl velký zájem – nadšení šachisté pokračovali v partiích i po vyklizení zbylé části náměstí a místo tak na chvíli připomnělo teplé přímořské parky, kde je na podobnou zábavu možné narazit každý den.

V zahradě si zájemci vyzkoušeli rozličné skautské úkoly. Na ohni opekli „hady“ z těsta, zastříleli si ze vzduchovky a luku, a odpoledne si dokonce mohli vlastnoručně vyrobit meč a vyzkoušet ho v rytířském souboji. Při plnění aktivit v parku i v zahradě hráči sbírali razítka, za něž pak získali odměnu. V 17:30 vypukl v Klášterní zahradě také netradiční fotbalový turnaj, kterého se účastnily různorodé týmy složené ze zástupců farnosti, místních obyvatel, dětí a koordinátorů. Den plný zábavy završil koncert skupiny Jana a Pražské trio pod širým nebem.

Později odpoledne navázala komentovaná prohlídka výstavy mapující historii Jiráskova náměstí s názvem Paměť, do jejíchž příprav se zapojili žáci Masarykovy základní školy a studenti Církevního gymnázia v Plzni. Výstavou provedl Lukáš Mácha z Majáku Plzně, který se spolupodílel na její tvorbě.

Chvíli po půl šesté odpískal rozhodčí první z přátelských fotbalových zápasů v Klášterní zahradě. Základ týmů postavila Akademie nadání, farníci, SPOLEČNOST TADY A TEĎ a Junák, zúčastnila se i celá řada zástupců veřejnosti a také spolek Pěstuj prostor. Hráli malí i velcí, místní i přespolní. Fotbal během 4 zápasů rozvášnil zahradu a přihlížející nadšeně povzbuzovali. Po těžkém boji nakonec zvítězili farníci, všichni si odnesli ale zejména dobrý pocit z příjemného zážitku.

Po fotbale už následoval zasloužený odpočinek a to s poslechem skupiny Jana a Pražské trio hrající i hity své dřívější formace Caleja. Hudba na pomezí gypsy a dalších žánrů linoucí se ze zahrady do oken okolních domů přilákala i několik obyvatel, kteří o akci a chystané obnově náměstí zatím nevěděli.

Smyslem programu bylo propojit prostřednictvím sportu a dalších doprovodných aktivit různé skupiny návštěvníků i obyvatel a upozornit na chystanou obnovu náměstí. Přestože myšlenka obnovy Jiráskova náměstí je stará již několik desítek let, projekt na jeho rekonstrukci, který má dodat ztracený lesk a architektonickou kvalitu zašlého místa, byl naplno zahájen až v minulém roce.

————————————————————-

Program akce:

sobota 10. září (11.00 – 21.00)
11:00-17:00 – zahájení, hry a jiné aktivity (Z, P):
– kreativní tvoření (P)
– zdravovědné stanoviště (P)
– rébusy a kvízy (P)
– úkoly a překážkové aktivity (P)
– BESIP (P)
– střelba z luku (Z)
– střelba ze vzduchovky (Z)
– opékání „hadů“ (Z)
– rytířský souboj (Z)
– výroba meče (Z)
13:00, 15:00, 17:00 – odpalování ručně vyrobených raket (P)
16:00 – komentovaná prohlídka výstavy „Paměť – Jiráskovo náměstí v archivech“ (P)
17:30 – fotbalový mač (Z)
19:00 – koncert kapely Caleja (Z)

legenda:
(Z) v Klášterní zahradě
(P) v parku před kostelem

Akce Jiráskovo náměstí žije je součástí projektu Obnova Jiráskova náměstí a Klášterní zahrady v Plzni. Akci pořádali spolek Pěstuj prostor, středisko Ichthys Junáku – českého skauta, Akademie nadání, vzdělávací centrum Edukuj, BESIP a SPOLEČNOST TADY A TEĎ, za podpory MO Plzeň 2 – Slovany, Nadace Proměny Karla Komárka a Kláštera dominikánů Plzeň. Výstavu Paměť spolupořádá Maják Plzně, Plzeň zastávka, Masarykova základní škola a Církevní gymnázium Plzeň.