Plzeňská čtvrť Slovany promění díky grantu Jiráskovo náměstí

# komunitní plánování, náměstí, Obnova Jiráskova náměstí, veřejný prostor, zahrada, zapojení veřejnosti

Vloženo15. 10. 2015

Text Správce systému

Radnice plzeňského obvodu Slovany uspěla v grantové výzvě programu Parky, vyhlašované Nadací Proměny. S podporou nadace, zahrnující grant do výše 25 mil. Kč, tak město ještě do konce letošního roku začne s přípravou obnovy Jiráskova náměstí. Součástí projektu bude i revitalizace a zpřístupnění klášterní zahrady, která tvoří důležitou součást prostoru.

Plzeň se do grantové výzvy Nadace Proměny zapojila spolu s dalšími 32 městy z celé České republiky. O nadační podporu pro stejný projekt město usilovalo už v roce 2011 v předchozí výzvě nadace, tehdy neúspěšně.

„Během uplynulých čtyř let posunuli plzeňští svůj původní projekt značně dopředu; vlastně díky tomu, že se v jeho přípravě vrátili na samý začátek. K diskusi o osudu Jiráskova náměstí přizvali širokou veřejnost, zapojili důležité partnery z nejbližšího okolí, sociologa a společně připravili velice kvalitní projektový záměr,“ komentuje základ úspěchu plzeňského projektu Jitka Přerovská, ředitelka Nadace Proměny. „Vybrané podklady z vítězné žádosti nyní zájemci najdou na našem webu. Věříme, že v nich řada měst, nebo i občanských iniciativ a architektů může najít cennou inspiraci, jak rozvíjet veřejné prostory v úzké spolupráci mezi místní samosprávou, veřejností, odborníky a neziskovým sektorem.“

Na přípravě plzeňského projektu se významně podílejí místní spolek Pěstuj prostor, který koordinoval úvodní práci s veřejností, dále Klášter dominikánů Plzeň a Masarykova základní škola, jejíž žáci přišli s myšlenkou otevřít klášterní zahradu veřejnosti. S radnicí Městského obvodu Plzeň 2 – Slovany teď budou tito partneři spolupracovat i na další realizaci projektu, která již bude probíhat s finanční a konzultační podporou Nadace Proměny.

Z výstupů z práce s veřejností vyplývá, že lidé od proměny Jiráskova náměstí očekávají hlavně pocitové sjednocení nyní poměrně roztříštěného prostoru. Přejí si kvalitní zeleň, lavičky, dětské prvky, relaxační zónu v klášterní zahradě, zklidnění dopravní situace nebo lepší zpřístupnění prostoru před základní školou dětem. Výraznou změnou by měla projít bývalá trolejbusová točna v jihovýchodní části náměstí.

Nadace nyní pro zástupce města připravuje úvodní seminář, který bude věnován dalšímu postupu v projektu, časovému harmonogramu jeho jednotlivých etap nebo plánu dalšího zapojování veřejnosti. První etapa projektu se zaměří na přípravu zadání a podkladů pro architektonickou soutěž, která proběhne v příštím roce. Na samotnou obnovu Jiráskova náměstí a klášterní zahrady, která by měla skončit nejdříve v závěru roku 2018, naváže rekonstrukce přilehlých komunikací a technické infrastruktury, jejíž dokončení je plánované do roku 2023. Celkové náklady spojené s projektem pokryjí finance z MO Plzeň 2 – Slovany, plzeňského magistrátu a grantu Nadace Proměny.

Ve finále grantové výzvy Nadace Proměny, jíž se účastnilo celkem 37 projektů z 33 měst, se rozhodovalo mezi plzeňským Jiráskovým náměstím a odpočinkovou zónou Cidlina v Jičíně. „I když Jičín naši podporu aktuálně nezískal, ocenění si zaslouží nejen za předložený projekt, ale i za celkový přístup a kvalitu údržby zelených veřejných prostranství, která je v porovnání s jinými městy podobné velikosti ojedinělá,“ doplňuje Jitka Přerovská závěrečné vyhodnocení grantové výzvy. „Záměr vytvořit park u sídliště Nové Město Jih je pro jeho obyvatele bezpochyby přínosný, tato myšlenka ale ještě vyžaduje nějaký čas a práci hlavně v oblasti participace. Věřím, že Jičín ji bude nadále rozvíjet.“

Grantová výzva 2014 je v pořadí pátou, kterou Nadace Proměny v rámci programu Parky vyhlásila. Další výzvu plánuje v závěru roku 2016.

Nadaci Proměny založil Karel Komárek a je financována ze soukromých zdrojů. Jen na podporu rozvoje městských parků dosud rozdělila granty ve výši přes 94 mil. Kč.

Více o projektu Obnovy Jiráskova náměstí a Klášterní zahrady v Plzni naleznete zde.

Text: Nadace Proměny