Jednání o podnětu „Schody v parku u Velkého divadla“

# Příspěvek bez tagů

Vloženo24. 05. 2013

Text Správce systému

Jedním z vítězů letošního programu Pěstuj prostor společnosti Plzeň 2015, o.p.s. je soubor podnětů ke schodišti u jihovýchodní fasády budovy Velkého divadla J. K. Tyla. Veřejnost v podnětech i během seminářů Pěstuj prostor upozorňovala na potřebu dvou rovin řešení. Za prvé změnit neuspokojivý současný stav schodiště, které jako relikt 80. let neodpovídá celkovému pojetí sadů ani dnešní potřebě; za druhé rozšířit obytnou funkci sadů a možnosti pořádání drobných kulturních akcí. Autoři podnětů navrhovali úpravu stávajícího schodiště a shodli se na tom, že by mělo být rozlehlé, široké, pohodlné a impozantní. Dále by dle nich mohlo fungovat jako hlediště pro pouliční představení nebo přímo jako dějiště divadla; mělo by propojovat dva světy – měkkého parku a pevné budovy DJKT; a mohlo by být osázené růžemi jako rozárium či vybavené sedacími prvky na mezipodestách.

Potřebu řešit okolí Velkého divadla i stávajícího schodiště vnímá i město Plzeň, proto již několik let připravuje projektovou dokumentaci pro akci „Úprava jihozápadní části sadového okruhu historického jádra města Plzně/okolí divadla J.K.Tyla“. Dle návrhu architektů projektové kanceláře KB Král, která akci projektuje, má být schodiště nahrazeno svažitou cestou dlážděnou kamennou mozaikou – v souladu s historickou podobou Smetanových sadů. Cesta má mít šířku cca 4 metry (jako stávající schodiště), po jihovýchodní straně ji má lemovat zatravněná plocha a část severozápadní strany (tj. plocha mezi cestou a divadlem) má být také nově zatravněna. Ve zbylé části zůstane historická divadelní terasa a přístupová plocha pro požární zásah, která byla veřejností navrhována pro pořádání drobných kulturních akcí. Naopak „impozantní“ schodiště je navrženo na druhé straně budovy Velkého divadla, směrem do sadů Pětatřicátníků a k Velké synagoze. Povede na stávající terasu u divadla.

Dne 26. 4. 2013 se sešli na Správě veřejného statku města Plzně zástupci této městské organizace, zástupci Útvaru koncepce a rozvoje, zástupci projektové kanceláře KB Král, vedoucí odboru památkové péče Mgr. Petr Marovič a zástupce programu Pěstuj prostor M Arch Marek Sivák, aby projednali podněty občanů. Jako důvod změny stávajícího schodiště na svažitou cestu bylo uvedeno navrácení historické podoby i lehkosti sadů a zároveň umožnění pohodlnějšího pohybu, s čímž všichni přítomní souhlasili.

Marek Sivák přišel za Pěstuj prostor s návrhem rozšíření této svažité cesty o pobytové schodiště, které by umožnilo další obývání sadů (jiný druh obývání než za použití laviček, dále pořádání pikniků a sledování nebo pořádání drobných kulturních produkcí). Na jednání se objevily dva ideové návrhy řešení této funkce, jeden od architekta Tomáše Krále – dřevěné lamelové rošty uprostřed zatravněného svahu – a jeden od architekta Marka Siváka – rozšíření navržené svažité cesty o pobytovou část. Během jednání se dospělo k závěru, že z důvodu kritických termínů pro odevzdání připravované dokumentace (30. 6. 2013) a následného zahájení investice (v letošním roce) nebude řešení pobytového schodiště zahrnuto do tohoto projektu a bude řešeno samostatně. Památkář Mgr. Petr Marovič a zástupci projektové kanceláře KB Král neschvalovali „pevné“ rozšíření navržené šikmé cesty s odůvodněním, že nechtějí vstupovat do nově zvětšené zatravněné plochy. Marek Sivák upozornil na to, že dnešní způsob využití sadů je odlišný od 19. století, kdy sadový okruh vznikl a kdy se v sadech především korzovalo. Dnešní lidé chtějí v sadech pobývat – sedět, ležet, číst, bavit se. Dále vyjádřil osobní názor, že by se pobytový prvek měl přičlenit k „okraji sadů“, blízko pevné cesty a budovy DJKT. Veřejnost správně vytipovala chráněné místo pod divadlem jako jedno z nejpříjemnějších v sadech a obytný prvek uprostřed zatravněné plochy by mohl být více rušivý.

Během dalšího jednání se všechny strany shodly na tom, že problematika přesahuje možnosti nalezení řešení během jednoho projednání a bude prověřena rozkreslením ve variantách, případně vyhlášením architektonické soutěže nebo workshopu. Dle koordinátorů programu Pěstuj prostor se moderní kulturní město vyznačuje nejen tím, že umí chránit své historické dědictví, ale i tím, že umí obratně do historického prostoru vstupovat, aby uspokojilo moderní potřeby obyvatel a aniž by narušilo historickou kvalitu prostoru. Způsob zajištění studie a dalších stupňů přípravy umístění „Schodů u divadla“ bude předmětem dalšího jednání mezi EHMK Plzeň 2015 a městem Plzní.

Oficiální zápis z jednání je ke stažení zde.
Odkaz na připravovaný projekt projektové kanceláře KB Král je zde. V realizaci se oproti projektu z finančních důvodů nepočítá s kavárnou.
Autorem vizualizací je KB Král s.r.o.

Zapsal: Marek Sivák