Jak chytře poskládat data? Blíží se závěrečný díl série věnované smart cities

# architektonické večery, Chytré město, data, data.Brno, diskuse, GIS, Jan Zvara, open data, přednáška, SITMP, smart city, Stanislav Štangl

Vloženo07. 05. 2023

Text Markéta Hossingerová

Cílem přednáškové a diskusní série „Chytré město“ bylo reflektovat současný fenomén „smart city“ a seznámit veřejnost s pronikáním principů tohoto soudobého konceptu do oblasti městského plánování a správy měst. Závěrečná přednáška s navazující diskusí se zaměří na podstatu práce nakládání s datovými informacemi. Uskuteční se 10. května od 18 hodin v kreativní zóně DEPO2015 v Presslově ulici v Plzni.

Datum: 10. 5. 2023
Čas: 18:00 hod.
Místo: DEPO2015, Presslova 14, Plzeň

——–

Událost na Facebooku

——–

S vývojem techniky se objevují další a další možnosti, kterými mohou nejen městské samosprávy, ale také jednotlivci nebo skupiny osob z odborné i široké laické veřejnosti získávat data. I ta rychle přibývají a proměňuje se také datová základna, kterou mohou města ke svému plánování využívat. Vznikají oddělení městských úřadů nebo městem zřizované organizace, které se sběru dat, jejich analýze, interpretaci, zveřejňování a zhodnocování věnují.

Vedoucí Oddělení dat, analýz a evaluací při Magistrátu města Brna Jan Zvara pohovoří o tom, jak s datovou problematikou pracuje Brno. Kromě prezentace úspěšných projektů představí i ty méně životaschopné. Vedoucí Oddělení GIS Stanislav Štangl ze Správy informačních technologií města Plzně pak popíše konkrétní proces, jehož prostřednictvím se množství neuspořádaných dat změnilo v užitečný nástroj.

Vstupné na akci činí 60 Kč. Vstupenky budou k dispozici na místě a v předprodeji na plzenskavstupenka.cz a GoOut.cz.

Odborně popularizační přednáškový a diskusní cyklus „Chytré město“ se uskutečnil za podpory Ministerstva kultury ČR, města Plzně a Nadace české architektury.

——–

Mgr. Jan Zvara Ph.D. absolvoval studium Regionální geografie a regionálního rozvoje na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně, které v roce 2014 zakončil obhajobou disertační práce na téma „Geografické problémy rozvoje cestovního ruchu na jižní Moravě“. Během studia absolvoval dlouhodobou zahraniční stáž na univerzitě v německém Osnabrücku. Již při studiu v roce 2006 nastoupil do Kanceláře strategie města při Magistrátu města Brna, kde měl na starost správu dat a jejich interpretaci. Od roku 2017 je na Magistrátu města Brna vedoucím nově založeného Oddělení dat, analýz a evaluací, které vytvořilo a spravuje městský datový portál data.brno.cz a každoročně pořádá kampaň Brno v číslech.

Ing. Stanislav Štangl začal po dokončení studia na Fakultě aplikovaných věd ZČU v roce 1994 působit v oblasti ICT. V současnosti zastává pozici vedoucího oddělení GIS Správy informačních technologií města Plzně. Pro Plzeň vytváří geografický informační systém a Mapový portál města. Pod jeho vedením vznikají mapové vrstvy a celé aplikace. Podílí se na integraci map do dalších systémů veřejné správy. Od roku 2017 se jeho tým zapojuje do evropských projektů HORIZON 2020, kde rozvíjí myšlenku dopravního modelování. V projektech Polivisu a DUET – digitální dvojče se vyvíjela simulace digitálních modelů dopravy, znečištění vzduchu a hluku pro lepší plánování rozvoje městě.