HYBATELÉ ARCHITEKTURY: o schopnosti architektury hovořit vlastním jazykem promluví Zdeněk Fránek

# architektonické večery, architektura, hybatelé architektury, jazyk architektury, přednáška, současná architektura, Zdeněk Fránek, zlobivá a zlobící se architektura

Vloženo02. 05. 2018

Text Petr Klíma

Ve třetí části přednáškového cyklu vystoupí přední český architekt a děkan Fakulty umění a architektury Technické univerzity v Liberci Zdeněk Fránek. Ve své přednášce, která se uskuteční ve středu 9. května 2018 od 18 hodin v Papírně Plzeň, upozorní na schopnost architektury promlouvat vlastním jazykem. Jazyk architektury je podle něj proto třeba pečlivě volit, aby byl: 1/ srozumitelný a čitelný, 2/ pravdivý a vypovídající. Fránkova „zlobivá a zlobící se architektura“ je pak jednou z možností architektonického jazyka.

Datum: 9. 5. 2018
Čas: 18:00 hod.
Místo: Papírna Plzeň, Zahradní 2, Plzeň

————————

Událost na Facebooku

————————

Jazyk své architektury Zdeněk Fránek rozvíjí již několik desítek let. Po studiu na Fakultě architektury VUT v Brně působil několik let na ÚHA v Blansku, v roce 1989 pak založil firmu Fránek Architects. „V polovině devadesátých let jsem začal využívat svoje zkušenosti z průzkumů barokních klenutých staveb J. B. Santiniho. Tyto mi umožnily tvořit plastické formy levnou tradiční metodou, kterou jsem obohacoval o modernistické poznatky a soudobé materiály,“ uvedl v roce 2009 v pořadu Radia Wave Bourání. Jeho výrazový rejstřík byl – a dodnes zůstává – velmi široký. Po roce 2000 navrhl řadu staveb expresivních, avšak lapidárních forem inspirovaných převážně nearchitektonickými podněty – hudbou nebo soudobým výtvarným uměním. Zdroje inspirace jsou však podle něj neomezené. Základní ideu Fránek zjednodušoval až na minimální organický tvar.

Ačkoliv formu často donekonečna opracovává, zůstává pro něj sekundární. Jak zmínil v dalších rozhovorech, klíčové je pro něj utváření prostoru, a to zevnitř: „Já […] neuvažuji tak, že vytvořím věž, bránu nebo dům ve tvaru brokolice. Skládám k sobě prostory, procházím se jimi, upravuji je do nějaké chtěné ideje. Forma většinou najednou vyplyne sama.“ „Když hrnčíř vytváří svoje dílo zvnějšku a dává mu formu, tak to dělám stejným způsobem zevnitř. Stavím dům v představách kolem sebe a v duchu procházím prostorem. Přemýšlím jakou mu dát myšlenku a pak teprve to začnu kreslit. Takže mám dům nejprve vymyšlený v hlavě a pak jej začnu formovat.“ Základní idea budovy by podle něj měla být přímo čitelná – to z ní dělá stavbu pravdivou.

V současnosti má Zdeněk Fránek na svém kontě řadu mimořádných realizací – desítky rodinných i bytových domů a obytných souborů, administrativní a polyfunkční budovy, experimentální objekt laboratoří, muzeum, dva kostely, dostavby a rekonstrukce zámků, vyhlídkovou stezku v oblacích a mnoho dalších staveb. Hybatelem tuzemské architektury však není pouze díky své nevšední a nadmíru kvalitní tvorbě, ale také kvůli své pedagogické činnosti. Již v letech 1994–1996 externě přednášel FA VUT v Brně, posléze působil na VŠB Ostrava, na ARCHIP a od roku 2006 vede ateliér na Fakultě umění a architektury Technické univerzity v Liberci. V roce 2008 se habilitoval na AVU v Praze, v roce 2011 pak absolvoval profesorské řízení na pražské VŠUP a od roku 2012 je děkanem FUA na liberecké technice.

Zdeněk Fránek také aktivně vystavuje – v roce 2007 měl výstavu Perspektivy v Galerii Jaroslava Fragnera v Praze, v letech 2011–2012 výstavu Útroby architektury v Domě umění města Brna, v roce 2012 vystavoval v Galerii CCC v Pekingu; v Česku i zahraničí pak měl řadu dalších samostatných výstav. Velmi četné byly a jsou i jeho přednášky na vysokých školách a univerzitách doma i za hranicemi – v Gentu, Utrechtu, Hildesheimu, New Delhi, Pekingu, Santiagu de Chile. Zdeněk Fránek také patří mezi zakládající členy poroty soutěže Architekt roku.

Vstupné na akci je 50,- Kč. Poslední díl z cyklu Hybatelé architektury se bude konat ve středu 23. května 2018 od 18:00 hod. v někdejším bytu Willyho a Gertrudy Krausových (tzv. Loosově interiéru). S přednáškou nazvanou  vystoupí významný český historik a teoretik architektury z Ústavu dějin umění Akademie věd ČR Rostislav Švácha.

————————

Sérií čtyř přednášek a diskusí chce spolek Pěstuj prostor podporovat a rozvíjet zájem místní odborné i širší veřejnosti o architekturu a vystavěné i krajinné prostředí města. Cyklus připravuje architekt a historik architektury Petr Klíma ve spolupráci s dalšími členy spolku Pěstuj prostor a za podpory města Plzně, Ministerstva kultury ČR a Nadace české architektury.

————————

Zdroje:
http://franekarchitects.cz
https://wave.rozhlas.cz/bourani-se-zdenkem-frankem-franek-architects-5244297
http://www.archspace.cz/franek-architekt-se-musi-umet-upozadit/
https://www.asb-portal.cz/architektura/architekti/zdenek-franek-neprovinit-se-proti-pameti-mista

Titulní foto: archiv Zdeňka Fránka