HYBATELÉ ARCHITEKTURY: přednášky osobností, jež umějí „pohnout“ českou architekturou, zahájí starosta Věslav Michalik

# architektonické večery, architektura, Dolní Břežany, hybatelé architektury, přednáška, proměna obce, současná architektura, veřejný prostor, Věslav Michalik

Vloženo29. 03. 2018

Text Petr Klíma

Jaro už je za dveřmi a s ním i tradiční cyklus přednášek o architektuře. Tak jako v předchozích letech bude tématem jarní série současná architektura. Během čtyř podvečerů na čtyřech různých místech v Plzni se představí kvarteto hybatelů současné české architektonické scény. Jako první z nich vystoupí starosta Dolních Břežan Věslav Michalik, který stál v čele dramatické změny malé zanedbané obce v příjemné místo k žití s vynikající architekturou a kvalitním veřejným prostorem. Ve své přednášce poukáže na to, že se tato transformace odehrála – a stále probíhá – především díky vůli a dlouhodobé snaze zúčastněných lidí.

Datum: 11. 4. 2018
Čas: 18:00 hod.
Místo: DEPO2015, Presslova 14, Plzeň

————————

Událost na Facebooku

————————

Dolní Břežany, které prokazatelně existovaly již ve 14. století, leží jižně od Prahy, v těsném sousedství území hlavního města. V současné době patří mezi nejrychleji rostoucí obce na hraně pražské aglomerace. Zatímco v roce 1991 žilo na jejich území přibližně 1 000 lidí, v loňském roce dosáhl počet jejich obyvatel téměř 4 000. K prudkému rozvoji obce, který se stal součástí silného suburbanizačního „pohybu“ metropole, přispěla i nedávná výstavba dvou špičkových vědeckovýzkumných center zaměřených na laserovou techniku ELI Beamlines a HiLASE.

Věslav Michalik, který starostenskou funkci vykonává již od roku 2004, se však ve svém příspěvku soustředí na počiny, které přispěly k proměně obce na atraktivní místo pro život již dříve – zejména na nové centrum Dolních Břežan obklopené bytovými domy a maloobchodními prostory (2009) –, resp. jiným způsobem – například budovu základní umělecké školy (2015), nový hřbitov s navazující parkovou plochou (2016), či novou sportovní halu s tělocvičnou (2017). Ta byla provedena podle projektu studia sporadical, za nímž stojí mj. plzeňský architekt Aleš Kubalík.

Všechny zmíněné realizace dokládají úsilí vedení obce v čele se starostou o kultivaci veřejného prostoru a vznik kvalitní současné architektury. Je potěšitelné, že Dolní Břežany nejsou v tomto ohledu mezi obcemi v prostorovém zázemí Prahy zcela ojedinělé – několika vynikajícími architektonickými realizacemi z poslední doby se pyšní například Líbeznice, od roku 2010 vedené Martinem Kupkou.

Vstupné na akci je 50,- Kč. Další díl z cyklu Hybatelé architektury se uskuteční ve středu 25. dubna 2018 od 18:00 hod. v malém sále Moving Station. S přednáškou nazvanou O vystavování současného umění a architektury vystoupí umělec a kurátor Michal Škoda, který již dvacet let vede Galerii současného umění a architektury Domu umění v Českých Budějovicích.

————————

Sérií čtyř přednášek a diskusí chce spolek Pěstuj prostor podporovat a rozvíjet zájem místní odborné i širší veřejnosti o architekturu a vystavěné i krajinné prostředí města. Cyklus připravuje architekt a historik architektury Petr Klíma ve spolupráci s dalšími členy spolku Pěstuj prostor a za podpory města Plzně, Ministerstva kultury ČR a Nadace české architektury.

————————

Titulní foto: sporadical, sportovní hala – tělocvična v Dolních Břežanech (2017), foto archiv Věslava Michalika