HYBATELÉ ARCHITEKTURY: nová architektura nemá historické prostředí poškozovat, ale obohacovat je

# architektonické večery, architektura, historické prostředí, hybatelé architektury, Klub Za starou Prahu, nová architektura ve starém kontextu, přednáška, Rostislav Švácha, současná architektura

Vloženo14. 05. 2018

Text Petr Klíma

V závěrečném dílu série vystoupí patrně nejvýznamnější český historik a teoretik architektury Rostislav Švácha z Ústavu dějin umění AV ČR. Ve své přednášce poukáže na to, že nová architektura nemá historická sídla poškozovat, ale obohacovat je. Hledáním dobrých příkladů takového obohacování na území ČR se už patnáct let zabývá Cena Klubu Za starou Prahu. Profesor Švácha seznámí posluchače s jejími výsledky a vyloží kritéria, podle kterých Klub nové stavby v historickém kontextu posuzuje.

Datum: 23. 5. 2018
Čas: 18:00 hod.
Místo: byt Willyho a Gertrudy Krausových (tzv. Loosův interiér), Bendova 10, Plzeň

————————

Událost na Facebooku

————————

Dějiny Klubu Za starou Prahu sahají až do závěru předminulého století. Mezi předsedy Klubu patřila řada osobností české architektury i dějin umění – mezi jinými i architekti Jan Koula a Bohumil Hübschmann nebo historici umění Zdeněk Wirth a Vojtěch Birnbaum. Od svého založení se Klub věnuje ochraně památek v Praze. Sleduje zejména případy, kdy jsou stavebními zásahy v Praze hrubě ohrožovány památky nebo městské panorama, i kauzy, v nichž se investor snaží prosadit svůj záměr, který je v rozporu s památkovými posudky. V této činnosti mu pomáhá vysoká odbornost řady jeho členů v čele s Rostislavem Šváchou, který kromě dlouhodobého působení na Ústavu dějin umění Akademie věd ČR také vede katedru dějin umění na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, přednáší na pražské AVU a studentům se věnuje i na FF UK.

Kromě úsilí o záchranu cenných staveb starších i novějších (z poslední doby zmiňme například již neexistující rohový dům na Václavském náměstí od Bohumíra Kozáka nebo demolicí bezprostředně ohrožený soubor Trangasu) Klub veřejně působí i každoročním udělováním Ceny za novou stavbu v historickém prostředí. Cena se zrodila z nespokojenosti nad novými stavbami ve starých městech a z touhy definovat zásady dobrého vstupu nové architektury do historického kontextu. V posledních letech cenu zíslaly mj. realizace brněnského studia Burian & Křivinka nebo AP ateliéru Josefa Pleskota. Zatím posledním vítězem Ceny KZSP se letos stal objekt obecního úřadu a přilehlých veřejných prostor v Bílovicích nad Svitavou, realizovaný podle projektu Pavla Pekára (PP architects).

Dlouholetým předsedou poroty Ceny Klubu je právě profesor Švácha, mj. autor řady knih a studií, v nichž často nově interpretuje českou architekturu minulosti i současnosti, i početných překladů, kterými přinesl do tuzemského prostředí teoretické koncepty ze zahraničí. Z historiků architektury své generace se Rostislav Švácha vymyká kromě své erudice i pedagogického působení, v rámci něhož vychoval několik generací historiků architektury (vede katedru dějin umění na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, přednáší na pražské AVU a studentům se věnuje i na FF UK), i aktivním vystupováním na záchranu českého architektonického dědictví.

————————

Sérií čtyř přednášek a diskusí chce spolek Pěstuj prostor podporovat a rozvíjet zájem místní odborné i širší veřejnosti o architekturu a vystavěné i krajinné prostředí města. Cyklus připravuje architekt a historik architektury Petr Klíma ve spolupráci s dalšími členy spolku Pěstuj prostor a za podpory města Plzně, Ministerstva kultury ČR a Nadace české architektury.

————————

Zdrojehttp://www.zastarouprahu.cz/

Titulní foto: Jaromír Chmelík, pokladna a schodiště Bílé věže v Hradci Králové, 2015. Archiv Rostislava Šváchy.