DROBNÁ ARCHITEKTURA VE VEŘEJNÉM PROSTORU: Ohlédnutí za přednáškou

# drobná architektura, intervence, veřejný prostor

Vloženo06. 10. 2014

Text Správce systému

Ve čtvrtek 28. 8. 2014 proběhlo v Plzni na Městské plovárně v Doudlevcích další setkání z cyklu přednášek Pěstuj prostor. Tématem byla Drobná architektura ve veřejném prostoru. Čtyři hosté ze tří českých měst sdíleli své zkušenosti s aktivací veřejného prostoru pomocí drobných zásahů: Karolína Kopecká představila občanské sdružení Nezevli jen tak, Ondřej Teplý a Šárka Zahálková přednesli vizi iniciativy Offcity a Pavel Janšta ukázal realizace ve vodňanském Lesoparku.

Jako první vystoupila studentka Karolína Kopecká z Fakulty architektury ČVUT, která je zároveň členkou občanského sdružení Nezevli jen tak. Studentské sdružení usiluje o zlepšení veřejného prostoru pomocí nenáročných zásahů a uspořádalo již několik pracovních workshopů, při kterých cílí na aktivní účast místních občanů a samosprávy. Karolína Kopecká představila projekt Beroun 2014, jehož předmětem byla proměna části berounské cyklostezky pomocí tzv. Zevlítek (multifunkční mobiliář z prken či palet). Dále následovaly ukázky z loňského workshopu Srbsko 2013 a pozvánka na zářijové Koněprusy. Sdružení cíleně prosazuje vypracování architektonických návrhů a realizaci objektů v úzké spolupráci s odborníky různého zaměření, místními občany, odpovědnými úřady a zastupitely tak, aby byly objekty vytvořeny pro konkrétní místo a lidé k nim získali osobní vztah. Tyto intervence tak v lidech probouzí i větší zájem o dané místo a veřejný prostor.

 

 

Dále vystoupili Ondřej Teplý a Šárka Zahálková s představením spolku Offcity. Nejprve shrnuli šestiletou historii svého (původně neformálního) hnutí, kdy se od guerillových akcí posunuli až k oficiálnímu osazování prvků a objektů v Pardubicích a pořádání velkých kulturních setkání ve veřejném prostoru. Aktivace veřejného prostoru pro ně neznamená jen vložení jednotlivých objektů do města, ale především pořádání besed, přednášek a oživování prostoru samotnými občany. Důležitá je veřejná diskuse o místních poměrech a o užitkovosti objektů zamýšlených k realizaci. Mimo drobné architektury a uměleckých instalací (např. houpačky v průchodu, pojízdné paletové podesty s židlí a stolkem nebo okapu plivajícího ping-pongové míčky) hosté ukázali i své programové aktivity na oživování města (např. festivaly Město na míru a Automatické mlýny). Offcity spojuje pardubické výtvarníky, architekty, kulturní manažery a další zájemce tak, aby společně dokázali přetvořit všední cestu a všední veřejný prostor na nevšední kulisu nabízející úžasný zážitek.

Jako třetí host přijal pozvání místostarosta Vodňan Pavel Janšta, který ukázal již téměř kultovní projekt iniciační proměny vodňanského lesoparku v Zátiší. Lesopark sklízel slávu od první republiky, poslední dekády ale chátral. V roce 2010 převzalo ve městě iniciativu uskupení Vodňany žijou. Jeho členové se dostali na radnici a přišli s otázkou: „Co žere české maloměsto?“. Jednou z odpovědí byla právě kultivace parku. Po dvou letech příprav vyústila snaha města ve 14-ti denní dílnu re:Vodňany 2012 – a to i přes to, že se podařilo sehnat jen zlomek původně zamýšlených financí. Pět architektonických týmů dobrovolnicky vytvořilo šest netradičních objektů (Vyhlídku pro dva, Archu, Altán, Apolo, Slepýše a Fullerovu báň) lákající do parku nejen místní, ale i turisty z jiných měst. Realizace po právu získala jednu z cen Grand Prix architektů 2013. Odměnou bylo jak kladné přijetí obyvateli města, tak získání podpory Nadace Proměny k uspořádání architektonické soutěže na trvalejší řešení. Dočasný „atypický mobiliář“ přesto již třetím rokem úspěšně slouží návštěvníkům nejen tradičního letního festivalu Vodňany žijou. Pavel Janšta v přednášce také zmínil důležitost strategického plánu a základního konceptu pro město, díky kterému jednotlivé prvky a body navazují na další a pomáhají dotvářet ve městě kontinuitu a sounáležitost.

V závěrečné debatě se mluvilo zejména o překážkách, které musí realizátoři řešit při snaze o drobné proměny veřejného prostoru.

Fotografie z večera jsou ke stažení zde.

Text: Marek Sivák, Šárka Lorencová, Monika Škublová