Diskuse: alej pod Chlumem

Kategorie: Uskutečněme to spolu

Autor: Markéta Marešová

Detail podnětu

Registrovat se

Přidat komentář

Poslední příspěvek: jiri mares

02. 01. 2015 | 14:28

Předmětná kaplička se nalézá na parcele 2478/1 vedené, v katastru nemovitostí jako orná půda. Kaplička je situována v JV okrajové části tohoto pozemku. Poněvadž je kaplička ve zhlaví zpevněné cesty a komunikace II/233 (Zábělská), nalézá se v ochranném pásmu komunikace, nedělám si iluze o průchodnosti tohoto jinak lidsky pochopitelného námětu. Pro povolení vysázení stromů (byť jen 2 - nalevo a napravo od kaple), by muselo být získáno povolení nejméně: majitele pozemku, vyjádření Policie České republiky, správce komunikace, odborníka-dendrologa. Majitele kapličky katastr neuvádí. O průchodnosti tohoto námětu si nedělám iluze. Naproti tomu se domnívám, že vysázení podhledového stromořadí (nikoli aleje) podél cesty, dejme tomu na jižní okraj, tj. blíže k Doubravce (za účelem dosžení částečného stínu) určitou malou šanci má. Nechci hatit dobré nápady, ale stromy do cesty sázet nelze a cesta sousedí svým jižním i severním okrajem s celou řadou majitelů navazujících obdělávaných pozemků. Neodvažuji se však odhadnout, který z majitelů by byl ochoten prodat část pozemku za účelem výsadby stromořadí. Majitelem cesty (parc.č. 2484/1), je statutární město Plzeň, náměstí Republiky 1/1, Vnitřní Město, 30100 Plzeň. I přes nesnáze, které tento návrh očekávají se mi myšlenka výsadby stromořadí podél této cesty líbí. Hodně zdaru navrhovatelce Markétě Marešové přeje Jiří Mareš (podobnost jmen čistě náhodná).

Google+